Anslagna protokoll : Personalnämnden

Organ

Personalnämnden

Sammanträdesdatum

2018-12-19

Paragrafer

§§ 74-89

Justeringsdatum

2018-12-21

Datum då anslaget sätts upp

2018-12-21

Datum då anslaget tas ned

2019-01-13

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2018-12-21 till och med 2019-01-11

Förvaringsplats för protokollet

Koncernstabens kansli, Norrmalmsgatan 4

Kontakt

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.