Anslagna protokoll : Personalnämnden

Organ

Personalnämnden

Sammanträdesdatum

2018-10-31

Paragrafer

§§ 62-73

Justeringsdatum

2018-11-05

Datum då anslaget sätts upp

2018-11-06

Datum då anslaget tas ned

2018-11-28

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2018-11-06 till och med 2018-11-27

Förvaringsplats för protokollet

Koncernstabens kansli, Norrmalmsgatan 4

Kontakt

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.