Anslagna protokoll : Personalnämnden

Organ

Personalnämnden

Sammanträdesdatum

2018-09-26

Paragrafer

§§ 51-61

Justeringsdatum

2018-09-28

Datum då anslaget sätts upp

2018-10-01

Datum då anslaget tas ned

2018-10-23

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2018-10-01 till och med 2018-10-22

Förvaringsplats för protokollet

Koncernstabens kansli

Kontakt

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.