Anslagna protokoll : Personalnämnden

Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-06-20

Paragrafer

§§ 37-50

Justeringsdatum

2018-06-25

Datum då anslaget sätts upp

2018-06-26

Datum då anslaget tas ned

2018-07-18

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2018-06-26 till och med 2018-07-17

Förvaringsplats för protokollet

Koncernstabens kansli

Kontakt

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.