Anslagna protokoll : Personalnämnden

Organ

Personalnämnden

Sammanträdesdatum

2018-05-30

Paragrafer

§§ 30-36

Justeringsdatum

2018-06-04

Datum då anslaget sätts upp

2018-06-05

Datum då anslaget tas ned

2018-06-27

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2018-06-05 till och med 2018-06-26

Förvaringsplats för protokollet

Koncernstabens kansli

Kontakt

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.