Anslagna protokoll : Personalnämnden

Organ

Personalnämnden

Sammanträdesdatum

2018-04-25

Paragrafer

§§ 22-29

Justeringsdatum

2018-05-03

Datum då anslaget sätts upp

2018-05-04

Datum då anslaget tas ned

2018-05-25

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2018-05-04 till och med 2018-05-24

Förvaringsplats för protokollet

Koncernstaben

Kontakt

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.