Anslagna protokoll : Överförmyndarnämnden Mitt

Organ

Överförmyndarnämnden Mitt

Sammanträdesdatum

2018-11-16

Paragrafer

§§ 151-163

Justeringsdatum

2018-11-20

Datum då anslaget sätts upp

2018-11-22

Datum då anslaget tas ned

2018-12-14

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2018-11-22 till och med 2018-12-13

Förvaringsplats för protokollet

Överförymdarkontoret

Kontakt

Överförmyndarnämnden Mitt, overformyndarnamnden@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.