Anslagna protokoll : Överförmyndarnämnden Mitt

Organ

Överförmyndarnämnden Mitt

Sammanträdesdatum

2018-09-21

Paragrafer

§§ 123-135

Justeringsdatum

2018-10-01

Datum då anslaget sätts upp

2018-10-01

Datum då anslaget tas ned

2018-10-23

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2018-10-01 till och med 2018-10-22

Förvaringsplats för protokollet

Överförmyndarkontoret

Kontakt

Överförmyndarnämnden Mitt, overformyndarnamnden@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.