Anslagna protokoll : Överförmyndarnämnden Mitt

Organ

Överförmyndarnämnden Mitt

Sammanträdesdatum

2018-04-20

Paragrafer

§§ 27-81

Datum då anslaget sätts upp

2018-05-09

Datum då anslaget tas ned

2018-05-31

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2018-05-09 till och med 2018-05-30

Förvaringsplats för protokollet

Överförmyndarkontoret

Kontakt

Överförmyndarnämnden Mitt, overformyndarnamnden@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.