Anslagna protokoll : Överförmyndarnämnden MITT

Organ

Överförmyndarnämnden Mitt

Sammanträdesdatum

2021-09-20

Tid

08:15

Plats

Clarion hotell Sundsvall

Paragrafer

§§ 138-158

Justeringsdatum

2021-10-01

Datum då anslaget sätts upp

2021-10-01

Datum då anslaget tas ned

2021-10-23

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2021-10-01 till och med 2021-10-23

Förvaringsplats för protokollet

Överförmyndarkontoret Sundsvalls kommun

Relaterade dokument

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.