Anslagna protokoll : Överförmyndarnämnden Mitt

Organ

Överförmyndarnämnden Mitt

Sammanträdesdatum

2021-02-26

Tid

08:30

Plats

Skype

Paragrafer

§§ 19 - 34

Justeringsdatum

2021-03-03

Datum då anslaget sätts upp

2021-03-04

Datum då anslaget tas ned

2021-03-26

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2021-03-04 till och med 2021-03-26

Förvaringsplats för protokollet

Överförmyndarkontoret Sundsvalls kommun

Kontakt

Överförmyndarnämnden Mitt, overformyndarnamnden@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.