Anslagna protokoll : Överförmyndarnämnden Mitt

Organ

Överförmyndarnämnden Mitt

Sammanträdesdatum

2021-01-29

Plats

Skype

Paragrafer

§§ 1-18

Justeringsdatum

2021-02-04

Datum då anslaget sätts upp

2021-02-05

Datum då anslaget tas ned

2021-02-27

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2021-02-05 till och med 2021-02-27

Förvaringsplats för protokollet

Överförmyndarkontoret Sundsvalls kommun

Sekreterare

Malyn Holmbom

Kontakt

Överförmyndarnämnden Mitt, overformyndarnamnden@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.