Anslagna protokoll : Överförmyndarnämnden Mitt

Organ

Överförmyndarnämnden Mitt

Sammanträdesdatum

2020-11-23

Paragrafer

225-238 §§

Justeringsdatum

2020-11-27

Datum då anslaget sätts upp

2020-11-27

Datum då anslaget tas ned

2020-12-21

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2020-11-27 till och med 2020-12-21

Förvaringsplats för protokollet

Överförmyndarkontoret, Sundsvalls kommunhus

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.