Anslagna protokoll : Överförmyndarnämnden Mitt

Organ

Överförmyndarnämnden Mitt

Sammanträdesdatum

2020-10-19

Tid

09:30

Plats

Sundsvalls kommunhus

Paragrafer

213-224

Justeringsdatum

2020-10-19

Datum då anslaget sätts upp

2020-10-20

Datum då anslaget tas ned

2020-11-11

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2020-10-20 till och med 2020-11-11

Förvaringsplats för protokollet

Överförmyndarkontoret

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.