Anslagna protokoll : Överförmyndarnämnden Mitt

Organ

Överförmyndarnämnden Mitt

Sammanträdesdatum

2020-06-15

Paragrafer

176-196 §§

Justeringsdatum

2020-06-17

Datum då anslaget sätts upp

2020-06-17

Datum då anslaget tas ned

2020-07-09

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2020-06-17 till och med 2020-07-09

Förvaringsplats för protokollet

Sundsvalls kommun, Överförmyndarkontoret

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.