Anslagna protokoll : Överförmyndarnämnden Mitt

Organ

Överförmyndarnämnden Mitt

Sammanträdesdatum

2020-02-17

Datum då anslaget sätts upp

2020-02-24

Datum då anslaget tas ned

2020-03-17

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2020-02-24 till och med 2020-03-17

Förvaringsplats för protokollet

Överförmyndarkontoret

Sekreterare

Julia Magnell

Kontakt

Överförmyndarnämnden Mitt, overformyndarnamnden@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.