Anslagna protokoll : Överförmyndarnämnden Mitt

Organ

Överförmyndarnämnden Mitt

Sammanträdesdatum

2020-01-20

Paragrafer

§§ 1-21

Justeringsdatum

2020-01-22

Datum då anslaget sätts upp

2020-01-23

Datum då anslaget tas ned

2020-02-14

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2020-01-23 till och med 2020-02-13

Förvaringsplats för protokollet

Överförmyndarkontoret

Kontakt

Överförmyndarnämnden Mitt, overformyndarnamnden@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.