Anslagna protokoll : Överförmyndarnämnden Mitt 2021-05-28

Organ

Överförmyndarnämnden Mitt

Sammanträdesdatum

2021-05-28

Tid

08:30

Plats

Skype

Paragrafer

§§ 103-120

Justeringsdatum

2021-06-01

Datum då anslaget sätts upp

2021-06-01

Datum då anslaget tas ned

2021-06-23

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2021-06-01 till och med 2021-06-23

Förvaringsplats för protokollet

Överförmyndarkontoret Sundsvalls kommun

Relaterade dokument

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.