Anslagna protokoll : Överförmyndarnämnden Mitt 2021-04-23

Organ

Överförmyndarnämnden Mitt

Sammanträdesdatum

2021-04-23

Tid

08:30

Plats

Skype

Paragrafer

§§ 87 - 102

Justeringsdatum

2021-04-29

Datum då anslaget sätts upp

2021-04-29

Datum då anslaget tas ned

2021-05-21

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2021-04-29 till och med 2021-05-21

Förvaringsplats för protokollet

Överförmyndarkontoret Sundsvalls kommun

Kontakt

Överförmyndarnämnden Mitt, overformyndarnamnden@sundsvall.se

Relaterade dokument

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.