Anslagna protokoll : Överförmyndarnämnden Mitt

Organ

Överförmyndarnämnden Mitt

Sammanträdesdatum

2018-02-16

Paragrafer

§§ 18-26

Justeringsdatum

2018-02-16

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-19

Datum då anslaget tas ned

2018-03-13

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2018-02-19 till och med 2018-03-12

Förvaringsplats för protokollet

Överförmyndarkontoret

Kontakt

Överförmyndarnämnden Mitt, overformyndarnamnden@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.