Anslagna protokoll : Överförmyndarnämnden Mitt

Organ

Överförmyndarnämnden Mitt

Sammanträdesdatum

2019-09-20

Paragrafer

§§ 221-250

Justeringsdatum

2019-09-30

Datum då anslaget sätts upp

2019-10-01

Datum då anslaget tas ned

2019-10-23

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2019-10-01 till och med 2019-10-22

Förvaringsplats för protokollet

Överförmyndarkontoret

Kontakt

Överförmyndarnämnden Mitt, overformyndarnamnden@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.