Anslagna protokoll : Överförmyndarnämnden Mitt

Organ

Överförmyndarnämnden Mitt

Sammanträdesdatum

2019-08-23

Paragrafer

§§ 188-220

Justeringsdatum

2019-08-26

Datum då anslaget sätts upp

2019-08-27

Datum då anslaget tas ned

2019-09-18

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2019-08-27 till och med 2019-09-17

Förvaringsplats för protokollet

Överförmyndarkontoret

Kontakt

Överförmyndarnämnden Mitt, overformyndarnamnden@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.