Anslagna protokoll : Överförmyndarnämnden Mitt

Organ

Överförmyndarnämnden Mitt

Sammanträdesdatum

2019-06-14

Paragrafer

§§ 164-187

Justeringsdatum

2019-06-24

Datum då anslaget sätts upp

2019-06-25

Datum då anslaget tas ned

2019-07-18

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2019-06-25 till och med 2019-07-16

Förvaringsplats för protokollet

Överförmyndarkontoret

Kontakt

Överförmyndarnämnden Mitt, overformyndarnamnden@sundsvall.se

Information

Överförmyn

 

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.