Anslagna protokoll : Överförmyndarnämnden

Organ

Överförmyndarnämnden Mitt

Sammanträdesdatum

2021-11-26

Paragrafer

§§ 179-203

Justeringsdatum

2021-12-02

Datum då anslaget sätts upp

2021-12-03

Datum då anslaget tas ned

2021-12-28

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2021-12-03 till och med 2021-12-27

Förvaringsplats för protokollet

Överförmyndarkontoret

Kontakt

Överförmyndarnämnden Mitt, overformyndarnamnden@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.