Anslagna protokoll : Överförmyndarnämnden

Organ

Överförmyndarnämnden Mitt

Sammanträdesdatum

2021-06-18

Paragrafer

§§ 121-137

Justeringsdatum

2021-06-24

Datum då anslaget sätts upp

2021-07-06

Datum då anslaget tas ned

2021-07-28

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2021-07-06 till och med 2021-07-27

Förvaringsplats för protokollet

Överförmyndarkontoret

Kontakt

Överförmyndarnämnden Mitt, overformyndarnamnden@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.