Anslagna protokoll : Överförmyndarnämnden

Organ

Överförmyndarnämnden Mitt

Sammanträdesdatum

2020-12-14

Tid

09:00

Plats

Skype

Paragrafer

§§ 239-254

Justeringsdatum

2021-01-15

Datum då anslaget sätts upp

2021-01-18

Datum då anslaget tas ned

2021-02-09

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2021-01-18 till och med 2021-02-09

Förvaringsplats för protokollet

Överförmyndarkontoret

Kontakt

Överförmyndarnämnden Mitt, overformyndarnamnden@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.