Anslagna protokoll : NAVI

Organ

Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (NAVI)

Sammanträdesdatum

2019-02-27

Paragrafer

§§ 12-18

Justeringsdatum

2019-03-04

Datum då anslaget sätts upp

2019-03-05

Datum då anslaget tas ned

2019-03-20

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2019-03-05 till och med 2019-03-19

Förvaringsplats för protokollet

Favi förvaltningskontoret

Kontakt

Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (NAVI), navi@sundsvall.se

Relaterade dokument

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.