Anslagna protokoll : NAVI

Organ

Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (NAVI)

Sammanträdesdatum

2019-05-22

Paragrafer

§§ 35-50

Justeringsdatum

2019-05-27

Datum då anslaget sätts upp

2019-05-28

Datum då anslaget tas ned

2019-06-19

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2019-05-28 till och med 2019-06-18

Förvaringsplats för protokollet

Favi, förvaltningskontoret

Kontakt

Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (NAVI), navi@sundsvall.se

Relaterade dokument

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.