Anslagna protokoll : NAVI

Organ

Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (NAVI)

Sammanträdesdatum

2019-12-18

Paragrafer

§§ 92-100

Justeringsdatum

2019-12-20

Datum då anslaget sätts upp

2019-12-23

Datum då anslaget tas ned

2020-01-14

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2019-12-23 till och med 2020-01-13

Förvaringsplats för protokollet

Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen, förvaltningskontoret

Kontakt

Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (NAVI), navi@sundsvall.se

Relaterade dokument

Information

NAVI

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.