Anslagna protokoll : Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (NAVI)

Organ

Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (NAVI)

Sammanträdesdatum

2019-01-30

Paragrafer

§§ 1-11

Justeringsdatum

2019-02-04

Datum då anslaget sätts upp

2019-02-05

Datum då anslaget tas ned

2019-02-27

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2019-02-05 till och med 2019-02-26

Förvaringsplats för protokollet

Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (FAVI)

Kontakt

Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (NAVI), navi@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.