Anslagna protokoll : Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (NAVI)

Organ

Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (NAVI)

Sammanträdesdatum

2018-11-21

Paragrafer

§§ 81-96

Justeringsdatum

2018-11-27

Datum då anslaget sätts upp

2018-11-29

Datum då anslaget tas ned

2018-12-21

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2018-11-29 till och med 2018-12-20

Förvaringsplats för protokollet

Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration

Kontakt

Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (NAVI), navi@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.