Anslagna protokoll : Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration

Organ

Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (NAVI)

Sammanträdesdatum

2018-06-20

Paragrafer

§§ 50-57

Justeringsdatum

2018-06-27

Datum då anslaget sätts upp

2018-06-29

Datum då anslaget tas ned

2018-07-21

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2018-06-29 till och med 2018-07-20

Förvaringsplats för protokollet

Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration

Kontakt

Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (NAVI), navi@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.