Anslagna protokoll : Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration

Organ

Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (NAVI)

Sammanträdesdatum

2018-03-28

Paragrafer

§§ 19-24

Justeringsdatum

2018-04-11

Datum då anslaget sätts upp

2018-04-17

Datum då anslaget tas ned

2018-05-09

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2018-04-17 till och med 2018-05-08

Förvaringsplats för protokollet

Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration

Kontakt

Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (NAVI), navi@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.