Anslagna protokoll : Miljönämnden

Organ

Miljönämnden

Sammanträdesdatum

2018-02-14

Paragrafer

§§ 1-11

Justeringsdatum

2018-02-19

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-20

Datum då anslaget tas ned

2018-03-14

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2018-02-20 till och med 2018-03-13

Förvaringsplats för protokollet

Miljökontoret

Kontakt

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.