Anslagna protokoll : Miljönämnden

Organ

Miljönämnden

Sammanträdesdatum

2019-02-13

Tid

10:15

Plats

KS-salen

Paragrafer

§§ 11-17

Justeringsdatum

2019-02-15

Datum då anslaget sätts upp

2019-02-18

Datum då anslaget tas ned

2019-03-11

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2019-02-18 till och med 2019-03-11

Förvaringsplats för protokollet

Sekreterare miljökontoret

Kontakt

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.