Anslagna protokoll : Miljönämnden

Organ

Miljönämnden

Sammanträdesdatum

2018-05-16

Paragrafer

§§ 22-35

Justeringsdatum

2018-05-21

Datum då anslaget sätts upp

2018-05-22

Datum då anslaget tas ned

2018-06-14

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2018-05-22 till och med 2018-06-12

Förvaringsplats för protokollet

Sekreterare miljökontoret

Kontakt

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.