Anslagna protokoll : Miljönämnden

Organ

Miljönämnden

Sammanträdesdatum

2021-06-09

Paragrafer

§§ 30-40

Justeringsdatum

2021-06-11

Datum då anslaget sätts upp

2021-06-11

Datum då anslaget tas ned

2021-07-03

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2021-06-11 till och med 2021-07-02

Förvaringsplats för protokollet

Miljökontoret

Kontakt

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.