Anslagna protokoll : Miljönämnden

Organ

Miljönämnden

Sammanträdesdatum

2018-03-14

Paragrafer

§§ 12-21

Justeringsdatum

2018-03-23

Datum då anslaget sätts upp

2018-03-26

Datum då anslaget tas ned

2018-03-17

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2018-03-26 till och med 2018-04-16

Förvaringsplats för protokollet

Sekreterare miljökontoret

Kontakt

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.