Anslagna protokoll : Miljönämnden

Organ

Miljönämnden

Sammanträdesdatum

2020-12-09

Paragrafer

§§ 65-72

Justeringsdatum

2020-12-18

Datum då anslaget sätts upp

2020-12-29

Datum då anslaget tas ned

2021-01-21

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2020-12-29 till och med 2021-01-19

Förvaringsplats för protokollet

Miljökontoret

Kontakt

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.