Anslagna protokoll : Miljönämnden

Organ

Miljönämnden

Sammanträdesdatum

2020-10-14

Paragrafer

§§ 52-56

Justeringsdatum

2020-10-16

Datum då anslaget sätts upp

2020-10-19

Datum då anslaget tas ned

2020-11-10

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2020-10-19 till och med 2020-11-09

Förvaringsplats för protokollet

Miljökontoret

Relaterade dokument

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.