Anslagna protokoll : Miljönämnden

Organ

Miljönämnden

Sammanträdesdatum

2020-03-18

Paragrafer

§§ 15-22

Justeringsdatum

2020-03-24

Datum då anslaget sätts upp

2020-03-25

Datum då anslaget tas ned

2020-04-16

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2020-03-25 till och med 2020-04-15

Förvaringsplats för protokollet

Miljökontoret

Kontakt

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.