Anslagna protokoll : Miljönämnden

Organ

Miljönämnden

Sammanträdesdatum

2019-12-04

Paragrafer

§§ 90-97

Justeringsdatum

2019-12-10

Datum då anslaget sätts upp

2019-12-11

Datum då anslaget tas ned

2020-01-01

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2019-12-11 till och med 2019-12-31

Förvaringsplats för protokollet

Miljökontoret

Kontakt

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.