Anslagna protokoll : Miljönämnden

Organ

Miljönämnden

Sammanträdesdatum

2019-11-06

Paragrafer

§§ 82-89

Justeringsdatum

2019-11-20

Datum då anslaget sätts upp

2019-11-25

Datum då anslaget tas ned

2019-12-17

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2019-11-25 till och med 2019-12-17

Förvaringsplats för protokollet

Miljökontoret, Norrmalmsgatan 4

Kontakt

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.