Anslagna protokoll : Miljönämnden

Organ

Miljönämnden

Sammanträdesdatum

2019-10-09

Paragrafer

§§ 70-81

Justeringsdatum

2019-10-14

Datum då anslaget sätts upp

2019-10-14

Datum då anslaget tas ned

2019-11-05

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2019-10-14 till och med 2019-11-04

Förvaringsplats för protokollet

Miljökontoret

Kontakt

Relaterade dokument

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.