Anslagna protokoll : Miljönämnden

Organ

Miljönämnden

Sammanträdesdatum

2019-01-16

Paragrafer

§§ 1-10

Justeringsdatum

2019-01-24

Datum då anslaget sätts upp

2019-01-29

Datum då anslaget tas ned

2019-02-20

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2019-01-29 till och med 2019-02-19

Förvaringsplats för protokollet

Sekreterare miljökontoret

Kontakt

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.