Anslagna protokoll : Medelpads Räddningstjänstförbund

Organ

Medelpads räddningstjänstförbund

Sammanträdesdatum

2020-05-29

Paragrafer

§§ 17-29

Justeringsdatum

2020-06-17

Datum då anslaget sätts upp

2020-07-17

Datum då anslaget tas ned

2020-08-07

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2020-07-17 till och med 2020-08-07

Förvaringsplats för protokollet

Medelpads räddningstjänstförbund

Kontakt

Medelpads räddningstjänstförbund, mrf@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.