Anslagna protokoll : Medelpads Räddningstjänstförbund

Organ

Medelpads räddningstjänstförbund

Sammanträdesdatum

2020-12-11

Paragrafer

§§ 65-84

Justeringsdatum

2020-12-11

Datum då anslaget sätts upp

2021-01-18

Datum då anslaget tas ned

2021-02-16

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2021-01-18 till och med 2021-02-16

Förvaringsplats för protokollet

Medelpads Räddningstjänstförbund

Kontakt

Medelpads räddningstjänstförbund, mrf@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.