Anslagna protokoll : Medelpads Räddningstjänstförbund

Organ

Medelpads räddningstjänstförbund

Sammanträdesdatum

2020-11-06

Paragrafer

§§ 53-64

Justeringsdatum

2020-11-06

Datum då anslaget sätts upp

2020-12-09

Datum då anslaget tas ned

2021-01-07

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2020-12-09 till och med 2021-01-07

Förvaringsplats för protokollet

Medelpads Räddningstjänstförbund

Kontakt

Medelpads räddningstjänstförbund, mrf@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.