Tillkännagivanden enligt speciallagstiftning : Meddelande om bygglovsbeslut gällande nybyggnad av väderskydd för kollektivtrafik/rivning av befintliga väderskydd

Organ

Stadsbyggnadsnämnden

Datum då anslaget sätts upp

2019-03-06

Datum då anslaget tas ned

2019-03-27

Kontakt

Stadsbyggnadsnämnden, stadsbyggnadsnamnden@sundsvall.se

Information

Stadsbyggnadsnämnden informerar om bygglovbeslut

 

Stadsbyggnadsnämnden har 2019-02-26 beslutat att ge bygglov för nybyggnad av väderskydd för kollektivtrafik/rivning av befintliga väderskydd och byggnad på Stenstaden 1:1.

 

Handlingarna finns att ta del av på stadsbyggnadskontoret i kommunhuset, Norrmalmsgatan 4, Sundsvall.

 

Information lämnas av bygglovavdelningen telefon 060-19 13 11 eller bygglov@sundsvall.se samt genom Post- och Inrikes Tidningar på Bolagsverkets hemsida www.bolagsverket.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.