Tillkännagivanden enligt speciallagstiftning : Meddelande om bygglovsbeslut avseende nybyggnad av mobilbasstation m. teknikbod på Sköns Prästbord 1:69

Organ

Stadsbyggnadsnämnden, bygglovsavdelningen

Datum då anslaget sätts upp

2021-04-22

Datum då anslaget tas ned

2021-05-13

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadskontoret, bygglovavdelningen

Kontakt

Stadsbyggnadsnämnden, bygglovsavdelningen, bygglov@sundvall.se

Information

KUNGÖRELSE
Meddelande om bygglovsbeslut

Stadsbyggnadsnämnden har den 6 april 2021 beslutat att ge bygglov för nybyggnad av mobilstation med teknikbod på fastigheten Sköns Prästbord 1:69.

Handlingarna finns att ta del av på Stadsbyggnadskontoret i kommunhuset, Norrmalmsgatan 4, Sundsvall.
Information lämnas av bygglovavdelningen telefon 060-19 13 11 eller bygglov@sundsvall.se samt genom Post- och Inrikes Tidningar på Bolagsverkets hemsida www.bolagsverket.se.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.